الهام محمودآبادی

درباره من

تحصیلات

  • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش شبکه‌های کامپیوتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز