نمرات نهایی درس برنامه‌نویسی پیشرفته -ارشاد دماوند

نمرات نهایی درس برنامه‌نویسی پیشرفته -ارشاد دماوند

فایل نمرات مربوط به درس برنامه‌نویسی پیشرفته را از این‌جا دانلود کنید.
در این فایل به ترتیب نمره‌ی تمرین‌ها از بیشتر بخوانید

نمرات میان‌ترم دانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند

نمرات میان‌ترم دانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند

نمرات میان‌ترم درس برنامه‌نویسی پیشرفته
نمرات میان‌ترم درس طراحی صفحات وب
 
بررسی اوراق فقط در روز بیشتر بخوانید