درس‌ها

برنامه‌نویسی مقدماتی

در این درس سعی خواهد شد با استفاده از فلوچارت‌ها تفکر برنامه‌نویسی در ذهن دانشجویان قوت گرفته و مفاهیم ابتدایی در مبحث برنامه‌نویسی آموزش داده شود.

برنامه‌نویسی پیشرفته

در این درس سعی خواهد شد بعد از مرور مفاهیم برنامه‌سازی مقدماتی، دانشجویان با مفاهیم بیش‌تر و پیشرفته‌تر در این زمینه مانند کتاب‌خانه‌ها، وراثت، چندریختی و شی‌گرایی به عنوان ابزاری برای مدیریت پیچیدگی در برنامه‌های بزرگ آشنا شوند.

طراحی صفحات وب

هدف این درس آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم وب، شناخت بستر HTML، شیوه‌های صفحه‌آرایی و طراحی صفحات وب است.
 

مهندسی فن‌آوری اطلاعات

 

مهندسی اینترنت