برنامه‌نویسی اندروید

آموزش جامع برنامه‌نویسی اندروید (مقدماتی)

این کتاب سعی دارد با استفاده از مثال‌های ساده و کاربردی بهترین و سریع‌ترین روش یادگیری برنامه‌نویسی اندروید را برای شما فراهم نماید. به همین دلیل، تعدادی برنامه در این کتاب مطرح شده است. بعضی از آن‌ها ساده‌اند و فقط یک فصل را به خود اختصاص داده‌اند. بعضی دیگر پیچیده‌ترند و در تعداد فصل بیش‌تری کامل می‌شوند. تاکید می‌کنیم که همه برنامه‌های این کتاب به هدف آموزش مفاهیم و تکنیک‌های مهم و بالا بردن تجربه شما در برنامه‌نویسی اندروید، طراحی شده‌اند.

آموزش جامع برنامه‌نویسی اندروید (پیشرفته)

این کتاب سعی دارد آموزش مباحث پیشرفته در اندروید را با استفاده از مثال‌های ساده و کاربردی برای شما فراهم نماید. به همین دلیل، تعدادی برنامه در این کتاب مطرح شده است. تاکید می‌کنیم که همه برنامه‌های این کتاب به هدف آموزش مفاهیم و تکنیک‌های مهم و بالا بردن تجربه شما در برنامه‌نویسی اندروید، طراحی شده‌اند.